Statik Dinamik Analiz Nedir

Statik analiz aylık sanayi üretim endeksinde yer alan değerler, bir önceki yılın aynı ayı veya aynı dönemi ile karşılaştırılıyor ise, bu durumda amaç sanayi üretiminin GSMH'ya olası katkısı yönündeki hesaplamayı tarif etmektedir. Statik dinamik analiz 3 aylık dönemlerin yüzdesel değişimlerinin basit ortalaması, kabaca, ilgili üç aylık dönemde sanayi üretimindeki yüzdesel değişimin GSMH'yı ne ölçüde etkileyebileceği konusunda ipucu olabilmektedir. Bu nedenle, ekonomideki genel gidişatı değerlendirmekten çok, bir önceki yılın aynı ayını, ya da aynı dönemini karşılaştırması açısından bu tür bir analize, statik analiz denmektedir. 

Dinamik analiz, ister aylık sanayi üretimi olsun, ister kapasite kullanım oranı, isterse de aylık enflasyon oranları, karşılaştırmanın bir önceki ay veya birkaç önceki aya göre yapıldığını ve ekonomideki genel gidişatın analiz edildiğini ifade eder. Dinamik analizin amacı, ülke ekonomisinin nereye doğru sürüklenmekte olduğunu önceden görebilmektir. Bu nedenle, önemli bir analiz metodudur.  

Ürün Geliştirme ve Dinamik Analiz 

Ürün geliştirme ve analiz sürecinde problemin çözümü için geliştirilen tasarımlara konsept tasarım denilmektedir. Ürünlerin çoğu dinamik bir yapıya sahiptir ve geliştirilecek konsept tasarımlar bu dinamik yapıya uygun olmalıdır. Ayrıca ürünlerin prototipleri artık dijital ortamla üretilmekte ve bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik yazılımları ile tasarımları, sonrasında tasarım doğrulama işlemleri yapılmaktadır. 

Zamana bağlı analiz zor ve zaman alan, tecrübe yanında yüksek kapasiteli bilgisayar isteyen bir çözüm türüdür. Analiz konusunda uzmanlaşmış bir çok FEA yazılımı bulunmaktadır. Ansys bu programların başında gelmektedir. Yine Solidworks simulation ve Solidworks motion bu tür analizleri gerçekleştirmek için kullanılabilecek yazılımlardır. Bu tür zamana bağlı dinamik çözümler, bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle beraber statik analiz yerine kullanılmaya başlanmış ve yüksek güvenilirlikte çözümler elde edilmeye başlanmıştır. 

Mekanizma Simülasyonları ve Ansys 

Mekanizma simülasyonları ürünlerin vazgeçilmez komponetleridir. Bu komponentler statik dinamik analiz kapsamında hareketli ve özel yapılardır. Bu yapıların simülasyonu ürünlerin ömürleri ve üretim öncesi dijital prototipinin üretilmesi açısından son derece önemli konudur. Mekanizmaların gerek hareket gerekse gerilme ve deformasyon açısından incelenmesi gerekmektedir. Ansys transient analiz ve rigid body dynamics modülleri ile mekanizmaların gerek hareket gerekse gerilme / deformasyon açısından simülasyonlarını (dinamik analiz) gerçekleştirmekte ve yüksek doğrulukta sonuç almaktadır. 

Ar-Ge ve Sonlu Elemanlar Analizi 

Ar-Ge ve sonlu çalışan analizi süreçlerinizde ürünlerin analitik ve nümerik hesaplamaları yapılması gerekmektedir. Analitik hesaplamalar özellikle karmaşık geometrili ürünlerde yüksek doğrularda çözüm vermemektedir. Statik dinamik analiz ise hem işlem zorluğu hem de sonuç vermedeki başarısı açısından analitik çözümler yerine nümerik analizler ile bu işlemler gerçekleştirilmektedir. Dinamik analiz ise bu işlemlerin en zoru ve profesyonel analiz bilgisi gerektirmektedir. Tübitak ya da KOSGEB gibi kurumlardan alınan Ar-Ge projeleri için dinamik analiz ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet sağlanmaktadır. 

PROJELERİMİZLE İLGİLİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN