Robotik Raf Projeleri

Robotik raflar özellikle raf sistemlerinin akıllı hale gelmesini sağlayan önemli bir başlıktır. Her işletme için özel olarak tasarı yapılabileceği gibi var olan projeler de işletmelere özel hale getirilebilir. Robotik proje tasarısında bulunurken 5N3K çıkarmak önemlidir. 5N3K ise temelde habercilikten esinlenilen ancak projeler özelinde sık sık kullanılan bir terimdir. Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim için, kim tarafından ve kaç paraya sorularının bir araya gelmesinden oluşur. Robotik proje tasarısı da bu sorular özelinde şekillendirilerek hazırlanır. Robotik projeler ile işletmeler daha güvenli ve profesyonel bir hale getirilir.  

Akıllı Depolama Sistemleri 

Akıllı depolama için robotik projeler sadece Türkiye’de değil birçok ülkede uygulanan bir sistemdir. Akıllı projeler ile depolama sistemleri geliştirilir ve iyileştirme çalışmaları yapılır. İnsan performansı azaltılarak tüm ağır işler akıllı depolama sistemlerinin içerisine eklenir. Böylelikle daha kolay ve konforlu bir çalışma metodu elde edilmiş olur. Akıllı raf sistemleri de bu sistemler arasında yer alan unsurlara sahiptir.  

Hareketli Depo Raf Sistemleri  

Raf sistemleri klasik raf sistemleri ve akıllı raf sistemleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Hareketli olarak tasarlanan depo sistemleri günümüz teknolojisi kullanılarak hazırlanmıştır. Personellerin işini kolaylaştıran ve kaza oranlarını düşürmeyi hedefleyen akıllı projeler ile raf sistemleri iyileştirilmektedir. Bu iyileştirme sonucunda ise hareketli depo raf sistemleri ve akıllı depolama sistemleri ortaya çıkmaktadır. Bu sistemler firmamızda yer alan sistemlerdir. Raf bakımı ve onarımı gibi işlemler hareketli ve akıllı depolama ve raf sistemleri için de kullanılabilir.  

Depolama Robot Sistemleri ve İşlevleri  

Akıllı sistemler genellikle depo ve ambar gibi bölmelerde kullanılan büyük hacimli sistemlerdir. Büyük mağazalarda da akıllı robot sistemleri ve akıllı depo sistemleri kullanılabilir. Bu akıllı robot sistemleri arasında paketleme, yerleştirme, devirme, bantlama, doldurma, boşaltma, toplama, yerleştirme ve ayrıştırma gibi birçok farklı işlem yer alır. Tüm bu işlemler robotik projeler ile tasarlanır ve yeni nesil teknoloji ile hayata geçirilir.  

Robotik Projelerin Avantajları  

Robotik projelerin büyük avantajları vardır. Öncelikle iş yükünü azaltarak personelin fiziksel kapasitesini daha esnek kullanmasını destekler. Bunların yanı sıra robotik sistem daha hızlı bir sistemdir ve personel sayısı daha az olan iş yerlerinde robotik sistemler tercih edilebilir. Robotik projelerin avantajları arasında işletmenin maliyetini düşürmesi de yer alır. İş kazalarını azaltarak iş güvenliği sağlaması da robotik projelerin en önemli avantajları arasında bulunur.  

PROJELERİMİZLE İLGİLİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN