Depo Sistemleri

Depo sistemleri hizmet verdiğimiz ürün kataloğunda yer alan kapsamlı bir alandır. Depo sistemleri ile raf sistemleri birbirine paralel olarak kurgulanan girift sistemlerdir. Bir deponun daha verimli kullanılabilmesi için depo sistemlerine ihtiyaç vardır. Depo boyutu ve kullanım amacı fark etmeksizin tüm depoların profesyonel sistemler ile yönetilmesi ve kurgulanması son derece önemlidir. Bu durum hem işletmenin daha profesyonel bir aşamada çalışmasını sağlarken hem de ürünlerin daha güvenli saklanmasına da zemin hazırlar. 

Depo Sistemleri Nelerdir? 

Depo sistemlerinin çeşitleri kullanım amaçlarına ve kullanılacak yerlere göre belirlenir. Birçok alanda ve konuda özel olarak depo sistemi belirlemek mümkündür. Sık sık kullanılan depo sistemleri şu şekilde sıralanabilir: 

  • Dar koridorlar için yapılan sistemler 
  • Kayan sisteme sahip raf sistemleri 
  • Katlı raf sistemleri 
  • Yük seviyesine göre belirlenen raf sistemleri (ağır, hafif ve orta)
  • Malzemeye göre belirlenen raf sistemleri (örneğin çelik raf) 
  • Drive – in modelde oluşturulan raf sistemleri 

 

Depo Sistemleri Ne İçin Kullanılır? 

Depo sistemlerinin kullanılma amaçları genellikle aynıdır. Ürünleri güvenli ve profesyonel bir şekilde saklamak ve kullanılma anında rahatlıkla ürünlere ulaşmak gibi amaçlar doğrultusunda depo sistemleri kullanılır. Depo sistemlerinin kullanılmasındaki amaçlardan biri de depo için oluşturulan alan ya da mekanın daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Deponun tüm alanından en yüksek performansta yararlanmak için depo sistemleri önem taşır. 

Depo Sistemleri ile Alan Daha Verimli Kullanılır Mı? 

Depo sistemleri ile depoların daha verimli kullanılması mümkündür. Depo sistemleri, sadece ürünlerin saklanması gibi amaçlar doğrultusunda hazırlanmaz. Yetersiz depo alanlarında, daha çok ürüne yer verebilmek için de depo sistemleri kullanılır. Örneğin yetersiz bir depo alanında katlı raf sistemleri tercih edilerek alandan alınan verim yükseltilebilir. 

Her Depo ve Raf Sistemi için Danışmanlığa İhtiyaç Var Mı? 

Raf danışmanlığı belirli konularda verilen bir hizmet değildir. Tüm depo ve raf sistemleri hakkında uzman olan kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verilir. Bu hizmet, deponun en verimli şekilde kullanılmasından başlamakta ve yükleme, taşıma ve özelleştirme gibi alt aşamaları da içermektedir. Bu neden ile de her raf ve depo sistemi için raf danışmanlığı hizmetinden yararlanılması tavsiye edilir. Özellikle otomatik raf sistemleri kullanılıyor ise raf sisteminin nasıl çalıştığının ilgili depo personeline aktarılması da raf danışmanlarının sağladığı bir hizmettir. Depo sistemleri içerisinde kullanılan her bir raf sistemi son derece önemlidir. Tüm sistemin profesyonel olarak hazırlanması yaşanabilecek problemlerin önüne geçilmesini sağlar.  

PROJELERİMİZLE İLGİLİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN